Cari Blog Ini

Selasa, 05 Januari 2010

AL-IMAM ABDULLAH BA'ALAWY

AL-IMAM ABDULLAH BA'ALAWY
[Al-Imam Abdullah Ba'alawy - Alwi Al-Ghuyur - Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad - Ali - Muhammad Shohib Mirbath - Ali Khali' Qasam - Alwi - Muhammad - Alwi - Ubaidillah - Ahmad Al-Muhajir - Isa Ar-Rumi - Muhammad An-Naqib - Ali Al-'Uraidhi - Ja'far Ash-Shodiq - Muhammad Al-Baqir - Ali Zainal Abidin - Husain - Fatimah Az-Zahro - Muhammad SAW]
Beliau adalah Al-Imam Abdullah Ba'alawy bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, dan terus bersambung nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau adalah saudara dari Al-Imam Ali Shahibud Dark. Beliau adalah seorang imam yang agung, alim (berilmu) yang amil (mengamalkan ilmunya), seorang yang wara' dan zuhud, wali besar, seorang guru yang faqih dan masyhur. Di dalam diri beliau terkumpul sekaligus ilmu syariah, thariqah dan haqiqah. Beliau dilahirkan sewaktu kakeknya, Al-Faqih Al-Muqaddam, masih hidup, tepatnya pada tahun 640 H (sebagian bilang pada tahun 638 H). Beliau pernah tinggal di Makkah selama 8 tahun. Selama disana, penduduk Makkah banyak mengambil manfaat dari beliau. Anwar beliau menerangi penduduk kota Makkah. Banyak juga para ulama besar disana yang mengambil ilmu dari beliau.
Ketika musim paceklik melanda kota Makkah, beliau bersama penduduk disana melakukan sholat istisqa' 2 kali, dan akhirnya Allah memberikan rahmat-Nya dengan menghilangkan kesusahan mereka. Allah menghilangkan paceklik itu berkat beliau. Beliau adalah seorang yang sangat bermujahadah kepada Allah, sehingga beliau mendapat hidayah dan mawahib laduniyyah. Berkata Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Shahibud Dark, "Aku pernah bepergian dari Makkah ke Hadramaut. Tidak pernah aku melihat seseorang seperti pamanku, Asy-Syeikh Abdullah Ba'alawy." Al-Imam Abdurrahman Assaggaf bin Muhammad Maulad Dawilah pernah berkata, "Telah sepakat para ulama di jaman kami bahwa Asy-Syeikh Abdullah Ba'alawy adalah seorang mujtahid yang masih hidup."
Berkata Al-Faqih Ali bin Salim, "Aku pernah berada di kota Makkah bersama Asy-Syeikh Abdullah Ba'alawy waktu bulan Ramadhan . Jika kami selesai shalat tarawih, masing-masing dari kami melakukan shalat 2 rekaat, dimana di dalam 2 rekaat tersebut kami membaca Al-Qur'an sampai habis. Kami tidak makan malam kecuali setelah 2 kegiatan itu yang kami kerjakan langsung sehabis berbuka puasa dengan seteguk air dan kurma." Al-Faqih Ali bin Salim juga berkata, "Aku dulu pernah belajar Al-Qur'an bersama beliau. Tidaklah selesai pelajaran kami kecuali sudah habis setengah dari Al-Qur'an."
Beliau, Al-Imam Abdullah Ba'alawy, di jamannya banyak berinfaq kepada semua keluarga Ba'alawy dan pembantu-pembantu mereka. Beliau menginfaqkan hartanya yang banyak hingga tersisa sedikit saja dari harta yang ada padanya. Beliau juga mengeluarkan hartanya untuk memakmurkan masjid keluarga Ba'alawy terhitung sebanyak 9 ribu dinar. Diriwayatkan ketika beliau pergi haji, beliau berinfaq sebanyak 20 ribu dinar.
Selain itu, beliau juga pernah mengeluarkan hartanya sebanyak 500 dinar untuk majlisnya, sehingga dari majlisnya tersebut keluarlah para ulama besar, diantaranya Al-Faqih Ali bin Salim, Asy-Syeikh Muhammad Basyuaib, Asy-Syeikh Umar Bawazir, Asy-Syeikh Sholeh Fadhl bin Abdullah bin Fadhl Asy-Syihri, Asy-Syeikh Bahamran, Asy-Syeikh Khalil bin Asy-Syeikh Bamaimun, dan juga As-Sayyid Asy-Syeikh Muhammad Maulad Dawilad (putra dari saudara beliau yang bernama Ali Shahibud Dark). Al-Habib Muhammad bin Abubakar Asy-Syilli menyebutkan tentang sebagian murid-murid yang lain dari Al-Imam Abdullah Ba'alawy, diantara mereka adalah Abubakar dan Alwi (anak dari pamannya Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam), Asy-Syeikh Muhammad bin Abubakar 'Ibad, Asy-Syeikh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Asy-Syeikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, dan Asy-Syeikh Abdullah bin Fahd. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu, pertengahan dari bulan Jumadil Ula, tahun 731 H. Beliau meninggalkan 3 orang putra, yaitu Muhammad, Ali dan Ahmad.
Radhiyallohu anhu wa ardhah...
[Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba'alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba'alawy]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar